Franciscanessenklooster De Zusters van St. Lucia
Franciscanessenklooster De Zusters van St. Lucia

Franciscanessen­klooster De Zusters van St. Lucia

Naam gebouw

Franciscanessen­klooster De Zusters van St. Lucia

Architect

Onbekend

Opdrachtgever

De Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek

Bouwer

Onbekend

Bouwperiode

1852-1854


Afzender plaquette

Het Nieuwe Instituut

gebruiksfunctie bouwwerk

Religieuze voorzieningen

Locatie

Heerenlaantje 30, 4207 DS Gorinchem, Nederland

Omschrijving

Op 8 juli 1850 schreef de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek een eenvoudig briefje aan de gemeente dat zij wilden gaan bouwen. Verder werd geen bestek of tekening ingediend. Dat was kennelijk niet nodig. De Zusters die intussen de Francis­canessen van St. Lucia heten, kwamen naar Gorinchem om onderwijs te geven. Deze vestiging maakte deel uit van het herstel van de Rooms-katholieke hiĆ«rarchie in Nederland die van af 1853 een aanvang naam. Daarmee kwam een eind aan de status van Missiegebied dat de Nederlanden waren geworden in de Tachtigjarige Oorlog. De vestiging maakte deel uit van de parochie van de H. Nicolaas Pieck en Gezellen, de bekende Martelaren van Gorinchem.
De Zusters hebben tot begin jaren 80 les gegeven. Daarna heeft de Gemeente Gorinchem na aankoop en restauratie van het gebouw het in gebruik als onder­komen voor verschillende culturele instellingen.