FAQ's

VEEL GESTELDE VRAGEN: ALGEMEEN

Wat is een architectuurplaquette?

De architectuurplaquette is een moderne gevelsteen met de naam van het bouwwerk, het bouwjaar en de makers (architect, opdrachtgever, bouwer). Het is een vervolg op het bouwbord. Vanuit de verte lijkt het een streepjesbord, pas dichtbij worden alle gegevens zichtbaar.

Hoeveel architectuurplaquettes hangen er in Nederland?

Midden 2017 zijn er 900 architectuurplaquettes besteld sinds de eerste plaquette in 2002 op het Nederlands Architectuur Instituut werd aangebracht.

De meeste architectuurplaquettes hangen aan Rotterdamse gebouwen.

Hoe zien de architectuurplaquettes er over 50 jaar uit?

De architectuurplaquette is 2 kg zwaar en onverwoestbaar. Het is een ontwerp van Bruno Ninaber van Eyben | Studio Ninaber. De productie gebeurt geheel in eigen beheer door haar eigen productiebedrijf Centendo. De topkwaliteit gaat door de jaren heen niet achteruit. De plaquette is ook vandalisme proof en langdurig beschermd tegen graffiti. De plaquette nodigt ook niet uit tot graffiti.

Zijn er wel eens architectuurplaquettes van hun plek gestolen?

Dit is onmogelijk zonder een speciale schroevendraaier.

De plaquette valt ook niet op als een object om te stelen.

Hoe komt de prijs van dit naambord tot stand?

Omdat het geen standaardproduct is, zijn de kosten hoog.

De invulling van de gegevens in de beste opmaak kan tijd en discussie kosten.

Elke plaquette wordt ambachtelijk vervaardigd. Er zijn heel veel productiestappen nodig om tot een plaquette te komen. En toch is de architectuurplaquette onverwoestbaar en is de kwaliteit onovertroffen.

Zijn de gegevens op de architectuurplaquette juist?

Het is de verantwoordelijkheid van de besteller om de juiste gegevens aan te leveren.

Centendo is niet in staat om deze gegevens op waarheid te controleren. Maar Centendo ziet wel toe op duidelijke gegevens in een zelfde structuur als de vermelding op andere plaquettes.

De besteller moet tijd inruimen om het opmaakvoorstel voor akkoord rond te zenden naar alle partijen die op de plaquette genoemd worden.

Hoe kan men de architectuurplaquette buiten vinden?

De architectuurplaquette ziet men toevallig. Daarom is het belangrijk dat de plaquette goed zichtbaar wordt opgehangen naast de voordeur van het gebouw. Bij woningcomplexen en bij infrastructuele werken moet de plaquette hangen op de beste zichtlocatie. Voor een goede zichtbaarheid kan ook een betonnen zuil besteld worden.

Alle gegevens op de plaquette en het adres, zijn eenvoudig vindbaar via de site.

De plaquette is via deze site vindbaar op Google Maps.

VEEL GESTELDE VRAGEN: WIE

Voor wie is de architectuurplaquette?

Bezoekers en passanten zien de ontstaansgeschiedenis van het bouwwerk, bij voorkeur naast de voordeur. En de gegevens worden zichtbaar op internet, via deze site.

De plaquette laat ook zien dat iedereen die aan het project gewerkt heeft, trots is op het resultaat.

Voor wie is deze site?

De site is voor iedereen die geïnteresseerd is in:

 • architectuur en infrastructuur;
 • steden en de locaties (met de adressen) waar de architectuurplaquettes zijn toegepast;
 • de partijen die de projecten met een architectuurplaquette gerealiseerd hebben;
 • de bouwperiode van deze projecten. Uit welke bouwperiode stamt het project?

Wie zijn de partijen achter de architectuurplaquette?

De architectuurplaquette is bedacht door Basiel van Bemmelen, de eerste coördinator van de Vriendenvereniging van het NAi (Nederlands Architectuurinstituut). Het ontwerp van de plaquette is van Bruno Ninaber van Eyben, de typografie is van Reynoud Homan.

De plaquette wordt geproduceerd in de fabriek van Centendo, het productiebedrijf van Studio Ninaber.

De Stichting Architectuurplaquette wil de toepassing van de architectuurplaquettes bevorderen.

Waarom wordt het bouwbedrijf niet altijd op de plaquette vermeld?

De architectuurplaquette laat zien dat bijna alle bouwwerken gerealiseerd worden in samenwerking tussen architect, opdrachtgever en bouwer, de belangrijkste 3 partijen in de bouw.

Toch zijn er soms plaquettebestellers die de bouwer niet de eer willen geven dat deze het project ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd.

Kan een 1e steenlegger of een onderaannemer vermeld worden op de architectuurplaquette?

Op de plaquette komen 5 standaardgegevens:

 1. projectnaam,
 2. architect,
 3. opdrachtgever,
 4. bouwer,
 5. bouwperiode/ bouwjaar.

De onderste regel(s) is/zijn bestemd voor de afzender, vroeger het NAi, nu Het Nieuwe Instituut.

Of als afzender de vermelding van een architectonische prijs.

Of als afzender een kwaliteitsorganisatie in de bouw, die regelmatig een plaquette aanbiedt voor projecten waar zijn product is toegepast. Daarover zijn dan afspraken gemaakt met de Stichting Architectuurplaquette.

Is de architectuurplaquette een feestelijk cadeau?

De architectuurplaquette is hét TOP-cadeau tijdens de feestelijke oplevering van een bouwproject.

De partijen laten daarmee zien dat zij trots zijn op hun prestatie. En dat hun namen vermeld mogen worden op het gebouw.

Zie ook Mooi Cadeau en Event / Onthullen.

Is de architectuurplaquette bestemd voor de kamer van de directeur?

De plaquette hoort buiten naast de voordeur.

Maar er kan mogelijk een identieke tweede plaquette besteld worden voor op een andere plek.

VEEL GESTELDE VRAGEN: BESTELLEN

Kan iedereen voor elk bouwwerk een architectuurplaquette bestellen?

De architectuurplaquette kan besteld worden door iedereen die trots is het bouwwerk, als eigenaar, als opdrachtgever, als bouwer, als architect, als prijsinstantie, als stad, etc.

Waarom moeten er meer architectuurplaquettes besteld worden?

Het is voor iedereen informatief om te kunnen zien wanneer en door wie een gebouw is gerealiseerd; zichtbaar bij de voordeur en op internet.

Hoe kan een architectuurplaquette besteld worden?

 • Bestellen kan gebeuren door iedereen die de gegevens zorgvuldig verzamelt en invult op het invulscherm. Het invullen van de plaquette is secuur werk.
 • Al dan niet door opname in het bouwbestek (zie de STABU-bestektekst).
 • En daarna door invullen van de benodigde gegevens via deze site.

Hoeveel tijd is nodig om een plaquette te bestellen?

Het kost vaak veel tijd om de juiste gegevens te verzamelen.

Daarom kan de plaquette het beste besteld door de projectleider die alle gegevens weet.

Voor de besteller is het meestal een incidentele plaquette. Terwijl de producent Centendo erop toe moet zien dat alle plaquettes zoveel mogelijk op een zelfde manier worden ingevuld.

Er is ook vaak discussie hoe de gegevens te vermelden. En het is raadzaam dat de besteller aan alle partijen vraagt of de voorgestelde naamsvermelding akkoord is.

Reken ca. 3 weken voordat de definitieve opmaak voor alle partijen akkoord is. En daar kan makkelijk vertraging in optreden, als niet snel op voorstellen wordt gereageerd.

Reken daarna 3 weken voor de productie van de architectuurplaquette en de bezorging.

Kunnen er na de bestelling nog wijzigingen op de plaquette worden aangebracht?

De plaquette wordt door de besteller ingevuld - met hulp van de invulinstructies.

Daarna ontvangt de besteller een opmaakvoorstel van Centendo. Er kan overleg ontstaan over hoe men alle gegevens mooier op de plaquette kan vermelden.

De besteller geeft vervolgens per mail akkoord op de definitief opgemaakte plaquette. Centendo gaat dit op haar beurt nog eens schriftelijk bevestigen.

Daarna zijn er geen wijzigingen meer mogelijk. Meestal wordt direct met de productie begonnen en dan is het niet meer mogelijk om regels eruit te halen en te vervangen. De architectuurplaquette is namelijk onverwoestbaar en voor de eeuwigheid gemaakt.

Kunnen er na de bestelling nog wijzigingen op de site worden toegevoegd?

De plaquette wordt altijd op deze site vermeld, zoals deze is besteld.

Wijzigingen en aanvullingen op de site zijn mogelijk voor:

 • Locatiegegevens / adres.
 • Omschrijving van het bouwwerk.
 • Soort(en) gebruiksfunctie.
 • Foto's toevoegen.
 • Indien u foto's wilt vervangen, dan graag uw voorstel toesturen naar info@centendo.com.