plaquette AM NAi prijs Villa 1
De AM NAi prijs voor ‘Villa 1’ met plaquette bekroond. Foto Kees Spruijt. V.l.n.r. Nanne de Ru en Charles Bessard (Powerhouse Company)

Samenwerkingen

Onze partners

De Stichting Architectuurplaquette werkt met een aantal partijen uit architectuur, design en bouw samen.

Het Nieuwe Instituut

De Stichting Architectuurplaquette komt voort uit de vriendenvereniging van het NAi, het Nederlands Architectuur Instituut, nu Het Nieuwe Instituut.

Op de onderste afzendregel van de architectuurplaquette wordt sinds 2014 meestal Het Nieuwe Instituut vermeld.

De Stichting Architectuurplaquette en Het Nieuwe Instituut hebben beide het doel om informatie te verspreiden over architectuur en over de gebouwde omgeving. Maar de Stichting werkt laagdrempeliger. Want iedereen die trots is op zijn of haar gebouw, kan een architectuurplaquette bestellen. We zien in de praktijk dat dit zich vanzelf uit selecteert; en dat de plaquettes worden opgehangen aan gebouwen waar men trots op is en ook mag zijn.

Ontwerp door Studio Ninaber

De Stichting Architectuurplaquette werkt samen met Studio Ninaber, die de plaquette heeft ontworpen.

Zie ook Ontwerp door Studio Ninaber.

Productie door Centendo

De productie van de architectuurplaquettes gebeurt door Centendo, het productiebedrijf van Studio Ninaber.

De samenwerking van de stichting Architectuurplaquette met Centendo is strikt zakelijk.

Zie ook Productie.

Culturele instellingen en organisaties in de bouw

De stichting werkt regelmatig samen met andere culturele instellingen, bijvoorbeeld lokale architectuurcentra. Ook een aantal woningbouwcorporaties is trouwe afnemer.

Daarnaast wordt gestreefd naar een intensievere samenwerking met onder meer de BNA (Bond van Nederlandse Architecten), Raadgevende Ingenieurs NL, Bouwend Rijnmond, Bouwend Nederland, Aedes, Neprom en dergelijke.

Een aantal gebouwprijzen van deze organisaties wordt al voorzien van een architectuurplaquette.