Plaquette NAi-gebouw
De eerste plaquette voor het Nederlands Architectuurinstituut

Duidelijke info

Eenduidige informatie op plaquettes

De stichting ziet toe op eenduidige en duidelijke informatie op de plaquette.

Gebouwtitel

De projecten met een plaquette moeten een speciale, eigen projectnaam hebben (of alsnog krijgen), de titel van het gebouw.

Altijd vermelding van de bouwer

Ook de bouwer moet op de plaquette vermeld worden. Hij is een zeer belangrijke partij bij de realisatie van een gebouw.