Bestuur 2018
V.l.n.r. Daan van der Vorm, Ton van Hoorn, Dorothee Pape, Chris de Jonge, Dré Boidin. Foto Frank van der Burg

Bestuur

Bestuursleden

Voorzitter: Chris de Jonge (JHK architecten).
Secretaris: Dorothee Pape (Studio Ninaber).
Penningmeester: Ton van Hoorn (Architecten & Consultants A&C).
Algemeen bestuurslid: Daan van der Vorm (VORM Holding).
Algemeen bestuurslid: Dré Boidin (Staedion).

Beloningsbeleid bestuursleden:
Er wordt geen bezoldiging verstrekt en er worden geen onkostenvergoedingen verstrekt.