boek Rotterdam Plaquettestad
Stimuleren van de belangstelling voor architectuur: het boek met alle plaquettes van Rotterdam Plaquettestad 2007 is er een mooi voorbeeld van

Beleidsplan

Missie en doelstellingen

Stichting Architectuurplaquette heeft de doelstelling om de informatie over onze gebouwde omgeving aan een groot publiek bekend te maken.

Zij doet dit door middel van een website, publicaties en bijzondere bijeenkomsten, alsook met de architectuurplaquette.

Elke gebouweigenaar, architect, adviseur of bouwer die trots is op zijn of haar gebouw, kan een architectuurplaquette aanschaffen.

Strategie

Om de doelstellingen binnen de gestelde termijn tot een aanvaardbaar niveau te brengen zal het bestuur een aantal middelen moeten inzetten en diverse taken moeten verrichten.

Het creëren van een schare 'gelovigen' lijkt een hoeksteen voor de inbedding van de doelstelling in het denken en doen van gebouweigenaren, adviseurs en bouwers. Het bestuur dient actief de doelstelling en het belang er van te promoten.

De architectuurplaquette neemt een bijzondere plaats in, in het streven de doelstelling te bereiken.

Een belangrijke toevoeging aan de doelgroepen kunnen zijn de toeleveranciers in de bouw; bedrijven van naam en faam worden meestal niet vernoemd in publicaties en dergelijke. De toevoeging 'Aangeboden door ….' op de architectuurplaquette biedt deze bedrijven de mogelijkheid zich te profileren.