Architectuurplaquettewinkel Gorinchem

Nieuws 15 september 2015

Slotmanifestatie Gorinchem Architectuurplaquettestad 2015

Op 26 september 2015 vindt de slot­manifestatie plaats in het kader van het project Gorinchem Architectuur­plaquettestad van 2015. Dat gebeurt in de vorm van een bijeen­komst in de architectuurplaquettewinkel in de Passage (Botersteeg 16). Het gaat dan over plekken in de openbare ruimte en hun gebruik: wat maakt een plek een plek en wat doen we er mee? Bert Welmers, steden­bouwkundige, doet de aftrap. Daarna volgt een discussie waarin er gezocht wordt naar een antwoord.

Vervolgens worden de resultaten van de zoektocht naar de mooiste of lelijkste plek van Gorinchem bekend gemaakt; ook wordt daarvoor een plan van aanpak gepresenteerd. Aansluitend wordt aan de gemeente een architectuur­programma voor de jaren 2016-2018 aangeboden. Daarin staan wensen en verwachtingen over de toekomst van alle andere plekken die tijdens het bezoek aan de plaquette­winkel zijn genoemd.

De bijeenkomst eindigt met het aanbieden van een cassette met losbladige architectuur­wandelingen aan de hoofdsponsor, de heer Martin Klop. Dit is tegelijkertijd het startsein voor de verkoop.

Begin bijeenkomst 26 september 2015: 15 uur
Einde programma: 16.30 uur
Daarna borrel en gelegenheid voor onderlinge gedachte­wisselingen.

Architectuurwandeling 19 september 2015

Wilt u zich serieus voorbereiden op deze bijeenkomst? Op 19 september zijn er tussen 11.00 en 17.00 uur enkele Gorcumse architecten in de winkel aanwezig om u wegwijs te maken in de wereld van de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. Gebruik die kans om uw favoriete plek (mooi of lelijk) onder de aandacht te brengen! Dat kan natuurlijk ook tijdens de achitectuur­wandeling onder leiding van Bert van 't Land die op 19 september om 13.30 uur begint vanaf de winkel.

Inlichtingen

Gerard Broekman (0183-635 401) of Pim van Mourik (06-449 519 61 / 0183-631 301): zij vormen het bestuur van de stichting Dichter bij Gorcum die het project Gorinchem Architectuur­plaquettestad 2015 organiseert.