Gouden Piramide 2015
Kevin Rijke, Bart Schoonderbeek en minister Plasterk buigen zich over plaquette Industriepark Kleefse Waard. Foto Valerie Kuypers

Nieuws 22 november 2015

Schipper Bosch wint Gouden Piramide 2015 voor Industrie­park Kleefse Waard in Arnhem

Op 21 november heeft minister Plasterk van Binnen­landse Zaken en Koninkrijks­relaties de Gouden Piramide uitgereikt aan Schipper Bosch voor Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. De Gouden Piramide werd in ontvangst genomen door de directeur van Schipper Bosch, Bart Schoonderbeek. Naast een trofee bestaat de prijs uit een geldbedrag van 50.000 euro en een architectuur­plaquette.

Over het project

Gouden Piramide 2015
Foto J.W. Kaldenbach

In 2003 verwierf Schipper Bosch het bedrijven­terrein Kleefse Waard in Arnhem, dat eerder onderdeel was van het industriecomplex van AkzoNobel. Met Industriepark Kleefse Waard (IPKW) beoogt Schipper Bosch het best denkbare vestigingsklimaat tot stand te brengen voor duurzame bedrijven die zich toeleggen op schone technologie ('cleantech'). Op basis van een masterplan van West 8 werd het versnipperde gebied getransformeerd tot één aaneengesloten terrein met een strakke, eenduidige inrichting. De cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zijn of worden gerestaureerd en aangepast aan de eisen van de huidige tijd, met behoud van het historische karakter.


Daarbij spant de opdrachtgever zich in om met uiteenlopende voorzieningen en activiteiten een 'gemeenschap' te laten ontstaan van bedrijven die elkaar inspireren, onder meer door het uitwisselen van kennis. Schipper Bosch blijft eigenaar van de bedrijfsgebouwen. Door ze te verhuren houdt het de regie in handen en kan het de kwaliteit, de historische waarde en het duurzame en innovatieve karakter van het park en zijn gebruikers blijven bewaken.

Uit het juryrapport

Met de durf en visie die gepaard gaan aan het zakelijk gevoel waarmee hij een bedrijvenpark een lonkend toekomstperspectief geeft, toont de opdrachtgever zich een waar entrepreneur. Het is ondernemend en vernieuwend opdrachtgeverschap ten voeten uit. […] Daarbij is het opdrachtgeverschap compleet, omdat het zowel goed gekozen ruimtelijke ingrepen omvat als een sterk, toekomstgericht programma. […] Met Industriepark Kleefse Waard is een nieuwe standaard gezet voor bedrijventerreinen.

Architectuurplaquette voor Gouden Piramide 2015

Gouden Piramide 2015

De vermelding van de architectuurplaquette Gouden Piramide 2015 in de architectuurgids vindt u hier.