Overhandiging plaquette Cube
Dr. Koen Becking (voorzitter college van bestuur), Kees Kaan (KAAN architecten) en Daan van der Vorm (VORM).

Nieuws 26 juni 2018

Plaquette voor Cube Tilburg University feestelijk overhandigd

Daan van der Vorm heeft een plaquette overhandigd aan burgemeester Theo Weterings en Dr. Koen Becking, voorzitter College van Bestuur.

Reeds in maart is het nieuwe Onderwijs & Zelfstudie­centrum overgedragen aan Tilburg University. VORM heeft het 11.571 m2 tellende centrum ontwikkeld en gebouwd. Na gunning in december 2015 is er in maart 2016 gestart met het voorlopig ontwerp. Na het onher­roepelijk zijn van de omgevingsvergunning in januari 2017 is in februari 2017 gestart met de bouw.

Duurzaamheid

Overhandiging plaquette Cube
Theo Weterings (burgemeester), Dr. Koen Becking (voorzitter college van bestuur), Daan van der Vorm en Hans Meurs (VORM).

Ontwikkelaar VORM Ontwikkeling heeft samen met KAAN Architecten de duurzaamheids­eisen die vanuit opdracht­gever Tilburg University in de tender gesteld zijn doorgevoerd. Door de opdrachtgever Tilburg University is ingezet op een BREEAM certificaat Excellent ontwerp en uitvoering. Dit keurmerk wordt alleen toegekend bij zeer goede duur­zaam­heids­prestaties en is de op een na hoogste certificering.

Architectuur

Door het gebruik van beton, mat zwart aluminium en glas ontstaat een gebouw met robuuste uitstraling. Het vele glas en de 2 patio's zorgen voor een grote transparantie en een heldere ruimtelijke structuur. Flexibiliteit van het gebouw is het uitgangs­punt geweest in de ontwerpfase. Hiermee is een tijdloos gebouw ontstaan.

Onderwijs & ZelfstudieCentrum

Het gebouw is een moderne onderwijs­voorziening met twee grote ruimtes ten behoeve van digitaal tentamineren, een verdiept auditorium met 592 plaatsen, 18 leslokalen en 60 zelf­studie­ruimtes. Bij een maximale bezetting zijn er ruim 2.500 studenten gelijktijdig aan­wezig. De naam van het Onderwijs & Zelfstudiecentrum is Cube en is in de architectuurgids op deze site te vinden.