Overhandiging plaquette Natuurcentrum
Paul van der Grinten, voorzitter Vriendenraad van Het Nieuwe Instituut, en Herman van Santen, voorzitter bestuur Van Andel-Spruijt Natuurcentrum

Nieuws 20 april 2015

Officiële aftrap van Gorinchem Architectuurplaquettestad 2015

Op zaterdag 18 april 2015 viel de Vriendendag samen met de officiële aftrap van Gorinchem Architectuurplaquettestad 2015.

Paul van der Grinten van de Vrienden van het Nieuwe Instituut overhandigde ter gelegenheid van dit feestelijke jaar een plaquette aan Herman van Santen, oud-wethouder van Gorinchem en tevens voorzitter bestuur van het Van Andel-Spruijt Natuurcentrum.

Winkel voor Gorcumse architectuurplaquette

Opening plaquettewinkel
Ton van Hoorn, voorzitter Stichting Architectuurplaquette, opent de Architectuurplaquettewinkel Gorinchem. Foto GP

In het kader van Architectuurplaquettejaar 2015 werd vrijdag 17 april een aan dit thema gewijde winkel geopend in de Passage in Gorinchem. Bijna 50 eigenaren van kenmerkende gebouwen in Gorinchem hebben intussen een plaquette aangeschaft. Elke twee jaar wordt op de Dag van de Architectuur een fietsroute langs de nieuw aangebrachte plaquettes georganiseerd. Zo'n tocht eindigt doorgaans met een lezing, discussie of debat over een onderwerp op het gebied van architectonisch ontwerp, architectuurgeschiedenis of het gebruik van de openbare ruimte.

Omdat Gorinchem Architectuurplaquettestad van het jaar 2015 is, heeft de stichting Dichter Bij Gorcum een aantrekkelijk jaarprogramma opgesteld, dat gepresenteerd werd in de winkel in de Passage, die de Firma Mens ter beschikking stelde. Er is een documentaire te zien over de manier waarop bij Studio Ninaber de vervaardiging van de plaquette plaatsvindt. Ook is er een overzicht van de zich in Gorinchem bevindende plaquettes.

Thema-routes

Wandelroute

Er zijn verschillende thema-routes uitgestippeld langs gebouwen met plaquettes:

  • Voor de liefhebber, over constructie en details, fietsroute
  • Van gisteren, gebouwen van uit het verleden, wandelroute
  • Architectuur op afstand, gebouwen aan de randen van de stad, fietsroute
  • Lopende zaken, een wandelroute door de stad
Download hieronder de 4 routes: de kaart en de bijbehorende reader.