Chris de Jonge nieuwe voorzitter
ir. Chris de Jonge en ir. Ton van Hoorn

Nieuws 28 maart 2018

Nieuwe voorzitter Chris de Jonge

Chris de Jonge is de nieuwe voorzitter van de Stichting Architectuur­plaquette. Hij neemt het stokje over van Ton van Hoorn, die ruim vier jaar het ambt vervulde. Ton van Hoorn was de eerste voorzitter, daarvoor maakte de stichting deel uit van het Nederlands Architectuur­instituut.

Chris de Jonge, architect en directeur van JHK, koerst af op dezelfde doelstelling als voorheen, namelijk de informatie omtrent de ontstaans­geschiedenis en de architectuur van de bebouwde omgeving bevorderen en daar eenduidige informatie over verspreiden. Hij ziet de plaquette als mooie bezegeling van een geslaagde samenwerking tussen opdrachtgever, architect, bouwers en adviseurs. Het resultaat is een product van kwaliteit en communicatie. Juist in een tijd waar projecten complexer worden is het verbinden van disciplines een belangrijke factor.

Ton van Hoorn blijft aan de stichting verbonden als penning­meester. Hij neemt daarmee de rol over van ir. Ieke Frankenmolen die dit voorjaar de stichting zal verlaten.