Cassette Gorinchem Plaquettestad

Nieuws 27 september 2015

Gorinchem Architectuur­plaquette­stad 2015 feestelijk afgesloten

De bijeenkomst vond zaterdag 26 septem­ber 2015 plaats in de architectuur­plaquette­winkel in de Passage (Boter­steeg 16) met als thema de openbare ruimte en zijn gebruik; wat maakt een plek een plek en wat doen we er mee? Bert Welmers, stedenbouw­kundige, verraste met een inspirerend verhaal naar aanleiding van zijn wandelingen door Gorinchem.

Enkele honderden mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep voor de mooiste of lelijkste plekken in Gorinchem. Vervolgens maakte jury­voorzitter Adelin Maurice bekend welke van de 37 genomineerde plekken de meeste aandacht verdient. Tot veler verassing was dat de locatie van de theekoepel tegenover de Architectuur­plaquette­winkel. Ook werd daarvoor een plan van aanpak gepresenteerd, dit in aanwezigheid van enkele raadsleden en de wethouder.

Aansluitend boden de organisatoren Gerard Broekman en Pim van Mourik aan de gemeente een architectuur­programma voor de jaren 2016-2018 aan. Daarin staan wensen en verwachtingen over de toekomst van alle andere plekken die tijdens de bezoeken aan de winkel zijn genoemd.

De bijeenkomst eindigde met het aanbieden van een cassette met losbladige architectuur­routes aan de hoofd­sponsor Martin Klop. Dit is tegelijkertijd het startsein voor de verkoop van deze prachtige cassette. Kosten € 15.00 excl. verzendkosten, verkrijgbaar bij de VVV en de betere boekwinkels.

Tot slot werden Gerard Broekman en Pim van Mourik uitvoerig bedankt voor hun niet aflatende inzet en inspiratie; 'zonder deze mensen kan het culturele leven in een stad nauwelijks bestaan'. De Gorcumse architecten boden beide heren als dank een imitatie architectuur­plaquette aan.

De cassette met alle gebouwen van Gorinchem Plaquettestad

Martin Klop ontvangt cassette
Martin Klop ontvangt de cassette met de architectuurroutes van Gorinchem
Cassette Gorinchem Plaquettestad

In Gorinchem is gestart in 2007 met om de twee jaar een architectuur­plaquette fietsroute; steeds langs nieuw aangebrachte architectuur­plaquettes. Deze routes zijn samengevoegd in themaroutes. Van deze themaroutes zijn folders gemaakt. Om ze bij elkaar te houden zijn ze samengevoegd in een cassette. De bedoeling is dat alle Gorcumse routes in dit doosje worden samengevoegd.

In de cassette die 26 september jl. werd gepresen­teerd zitten 4 themaroutes: de fietsroute van 2015, de architectuurroute rond de Kalkhaven, de Poëzie­route en een Beelden­route.

De cassette is verkrijgbaar bij de VVV en de betere boekwinkels en kost € 15.00 excl. verzendkosten.