Afscheid bestuurslid Ieke Frankenmolen
Chris de Jonge (voorzitter), Ieke Frankenmolen en Ton van Hoorn (oud-voorzitter).

Nieuws 20 juni 2018

Afscheid bestuurslid Ieke Frankenmolen

Het bestuur heeft 20 juni Ieke Frankenmolen feestelijk uitgezwaaid.

Ieke was sinds 2005 betrokken bij het initiatief van de plaquette, eerst als lid van de commissie van de Vrienden van het NAi, dan bij de Stichting Architectuurplaquette. Ieke heeft zich altijd met volle energie voor het toepassen van plaquettes ingezet. Door haar fonds (genoemd naar haar man Ted Schutten) zijn bijvoorbeeld de 40 iconische gebouwen die in het kader Rotterdam Architectuurstad paars waren aangekleed, van plaquettes voorzien. Ook heeft zij aan alle teksten voor deze site gewerkt. Ieke laat degelijk iets tastbaars achter en daar zijn wij als bestuur heel dankbaar voor. Wij wensen Ieke alle goeds voor de toekomst!

Het bestuur heet Dré Boidin (Staedion) welkom. Hij zal Jaap Uithof opvolgen die de Stichting gaat verlaten.