Plaquette Technische beschrijving

Procedure na uw bestelling

Eenvoudig proces

U heeft een plaquette middels ons formulier op deze site besteld. Binnenkort kunt u uw plaquette verwachten!

Opmaakvoorstel

Wij beoordelen uw opmaakvoorstel op een vergelijkbare duidelijkheid met eerdere plaquettes. Wij sturen u via e-mail uw bestelde opgemaakte plaquette ter goedkeuring. Misschien sturen wij u nog een ander opmaakvoorstel ter keuze.

U wordt verzocht om de opmaak van uw keuze voor akkoord terug te zenden.

Productieopdracht

Vervolgens ontvangt u een schriftelijke opdrachtbevestiging samen met een afbeelding van de bestelde plaquette.

Na uw productieopdracht is de invulling niet meer te wijzigen. Een plaquette wordt immers voor de eeuwigheid gemaakt, latere wijzigingen zijn daarom zo goed als niet meer uitvoerbaar.

Aansprakelijkheid

Tekstfouten ontstaan door het niet goed controleren van het opmaakvoorstel door de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Tekstfouten die tijdens de productie zijn ontstaan, zijn voor rekening van Centendo.

De architectuurplaquette wordt met de grootste zorg geproduceerd, verpakt en verzonden. Wanneer onverhoopt toch fouten in de kwaliteit ontstaan staat Centendo garant voor een adequate oplossing. Deze garantie is alleen van toepassing als de montage- en onderhoudsinstructies zijn opgevolgd, en geldt niet in geval van diefstal, moedwillige beschadiging of gevolgschade.