Openbaar Vervoer Terminal Breda
Openbaar Vervoer Terminal Breda
Openbaar Vervoer Terminal Breda
Openbaar Vervoer Terminal Breda
Openbaar Vervoer Terminal Breda
Openbaar Vervoer Terminal Breda
Openbaar Vervoer Terminal Breda
Openbaar Vervoer Terminal Breda

Openbaar Vervoer Terminal Breda

Naam gebouw

Openbaar Vervoer Terminal Breda

Architect

Koen van Velsen architecten

Opdrachtgever

Prorail, NS stations, Gemeente Breda

Bouwer

Ballast Nedam Nieuwegein, Hurks Eindhoven

Bouwperiode

2012-2016


Afzender plaquette

BNA - Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus

gebruiksfunctie bouwwerk

Administratieve, commerciële en beschermende voorzieningen

Civieltechnische voorzieningen

Gezondheids- en sociale voorzieningen

Recreatieve voorzieningen

Locatie

Stationsplein, 4811 AJ Breda, Nederland

Omschrijving

In de Openbaar Vervoer Terminal Breda is ruim 128.000 m² bvo (her)ontwikkeld waaronder het trein- en busstation, kantoren, commerciële ruimten, recreatieve en maatschappelijke voorzieningen, circa 150 woningen, (on)bewaakte fietsenstallingen voor circa 6000 fietsen, 750 auto parkeerplaatsen en openbare buitenruimten en pleinen.

De OV Terminal in Breda stelt de diverse gebruikers – de reizigers in het bijzonder – centraal. Dit heeft geresulteerd in heldere, en toegankelijke ruimten met een aangename sfeer, gepaste allure, groot comfort en een optimale beleving. Hierin is een vanzelfsprekende ordening van functies aangebracht. Dit zorgt dat het forse volume als één samenhangend geheel wordt ervaren. De heldere ordening en subtiele verscheidenheid door middel van ruimte, vorm, materialisatie en detail maakt de vindbaarheid en herkenbaarheid van de verschillende functies in het gebouw eenvoudig. Dit zorgt dat reizigers en andere bezoekers zich makkelijk kunnen oriënteren. Ondanks de grote schaal komt de terminal vriendelijk en gastvrij over. Binnen brengen verrassende vides, openingen en doorzichten het daglicht tot diep in het gebouw. De zichtlijnen en het contact tussen binnen en buiten maken het gebouw overzichtelijk en dragen bij aan een gebouw dat nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de omgeving. Ook draagt het bij aan de goede sociale veiligheid in en om het complex.

Vindingrijke oplossingen in het ontwerp maken de OV Terminal uniek voor Breda en opzienbarend veelzijdig. Alle verschillende modaliteiten van (openbaar) vervoer zijn samengebracht in één helder, samenhangend complex. Gekozen is voor een stapeling van het programma. De 750 auto parkeerplaatsen voor reizigers, kantoormedewerkers en bewoners zijn gesitueerd boven de treinsporen op het dak van het complex. Deze oplossing is vanwege het dubbel grondgebruik effectief. Daarbij wordt de aansluiting van het getransformeerde stationsgebied op de stad niet gevormd door de sociaal onveilige barrière die parkeerterreinen in de stad vaak vormen. In Breda wordt de overgang tussen de OV Terminal en de stad bewerkstelligt door een levendige mix van wonen, werken en pleinen in een aansprekende architectuur als voortzetting van de korrel van de stad.

Het complex heeft een unieke architectonische signatuur. Deze schuilt onder meer in de materialisatie en detaillering. De bakstenen gevels en natuursteen wandafwerkingen vertellen letterlijk de (plan)geschiedenis van het ontwerp. Oorspronkelijk geplande gevelopeningen zijn daarbij gemarkeerd met afwijkend metselwerk of natuursteen. De diverse formaten, afwerkingen, glansgraden en patronen geven het gebouw een verhaal en daarmee een heel eigen identiteit en een plek in de geschiedenis van de stad.

Bijzonderheden

BNA Beste Gebouw van het Jaar 2017