Handelskade
Handelskade
Handelskade
Handelskade
Handelskade
Handelskade

Handelskade

Naam gebouw

Handelskade

Architect

Vera Yanovshtchinsky, Mulleners + Mulleners, Studioninedots, Lodewijk Baljon

Opdrachtgever

BPD Ontwikkeling

Bouwer

VORM Bouw

Bouwperiode

2014-2018


Afzender plaquette

Stichting Architectuurplaquette

gebruiksfunctie bouwwerk

Administratieve, commerciële en beschermende voorzieningen

Woonvoorzieningen

Locatie

Kaapstander, Dokstraat, Kaaisjouwerskade, Kraanstraat 1, 6541 EX Nijmegen, Nederland

Omschrijving

Aan de binnenstad van Nijmegen en langs de rivier de Waal ontwikkelt BPD samen met de gemeente ‘het Waalfront’. Een nieuw stadsdeel dat straks ruimte biedt aan ruim tweeduizend woningen en diverse voor­zieningen, verdeeld over zes deelgebieden. Eind 2013, midden in de crisis, is de start van het Waalfront ingeluid met de bouw van de Handelskade, één van de zes deelgebieden van deze gebiedsontwikkeling.

Uitgangspunten ontwikkeling Handelskade
Geïnspireerd op het oude industriële karakter van de plek gaf architect Vera Yanovshtchinsky vorm aan het structuurplan van Handelskade. Uitgangspunt voor de ontwikkeling was een programma van 530 appartementen, 3.000 m² commerciële ruimten en een ondergrondse parkeergarage met ruimte voor 500 auto’s. De omvang van de ontwikkeling vroeg om het zoeken naar nuance, schaal, variatie en faseerbaarheid. Parallel aan de uitwerking van het structuurplan is de Nijmeegse bevolking gevraagd haar wensen en mening kenbaar te maken.

Van uitgangspunten naar leefplek
Deze ingrediënten hebben BPD en Vera Yanovshtchinsky Architecten vertaald naar een integraal plan wat zich zowel verbindt met het bestaande stadscentrum als met het Waalfront. Het uitgestrekte plan staat op een commerciële plint die, langs de waterkant, is vormgegeven als een meanderend volume. Deze beweging biedt nuance, variatie en wisselende perspectieven waarmee de vormgeving aansluit bij de beleving van de voetganger. Het aanzicht vanaf de havenzijde toont meerdere losstaande blokken met een eigen signatuur, geïnspireerd op robuuste kade- en havenarchitectuur. De blokken zijn zo gesitueerd dat de achtergelegen woningen nagenoeg allemaal vrij zicht hebben op de haven. De variatie introduceert een stedelijk beeld en een aangename schaal. Zonlicht kan het hele complex binnenvallen en vrijwel alle buitenruimtes zijn op de zon georiënteerd. In het hart van deze stedelijke omgeving verschuilt zich een groene oase. Bovenop de parkeergarage is een intieme en ruimtelijk gevarieerde verblijfstuin ingericht voor de bewoners.

Een baken aan de Waal
In totaal bestaat Handelskade straks uit een ensemble van negen appartementenblokken. De eerste drie blokken zijn dit jaar opgeleverd, begin 2018 is alles gereed. Grenzend aan de Waal, op de kop van de kade, prijkt De Lunet. Het gebouw fungeert als baken: het markeert Handelskade vanaf de overzijde van de Waal en is op grote afstand zichtbaar. Led-strips zorgen elke avond voor een kleurrijke gevelverlichting waarmee de vorm en functie worden benadrukt. Gebruikers van De Lunet kunnen met de vrijheid in lichtkleur inspelen op de actualiteit van de stad. Denk aan terugkerende evenementen als de Nijmeegse Vierdaagse en Koningsdag, maar ook eenmalige evenementen als de Giro d’Italia .