CPO Hooidrift
CPO Hooidrift
CPO Hooidrift

CPO Hooidrift

Naam gebouw

CPO Hooidrift

Architect

Suboffice Architecten

Opdrachtgever

VVO Hooidrift

Bouwer

Bolton

Bouwperiode

2016-2017


Afzender plaquette

Rotterdam Architectuurprijs

gebruiksfunctie bouwwerk

Woonvoorzieningen

Locatie

Hooidrift 87, TM Rotterdam, Nederland

Omschrijving

In de Nederlandse architectuur worden projecten voor collectief bouwen door gemeenten of andere overheden gestimuleerd. Toch komen ze slechts moeizaam van de grond. Bij de Hollandse ontwikkelpraktijk en wooncultuur van het rijhuis past eerder particulier opdracht­geverschap, dat over het algemeen resulteert in bonte rijtjes met hyperindividuele architectuur. Als de bouwheer een collectief is gaat het vaak om renovatie van oude scholen, of een appartementengebouw waar keuzevrijheid en variatie zich beperkt tot het interieur.

De insteek van dit project voor de bouw van 14 rijwoningen in Rotterdam west was anders. De groep kopers wilde maximale keuzevrijheid bij het ontwerp en bouw van hun huis, maar ook profiteren van de lagere kosten bij een gezamelijke bouw. Bovendien vroeg de 19e eeuwe buurt waar het kavel zich bevond om een rustige straatwand en de welstandsnota wees duidelijk naar inpassing in het bestaande gevelbeeld.

SUBoffice initieerde een project dat op deze vragen inspeelde. Het collectievemodel dat zij samen met de procesbegeleiders en opdrachtgevers ontwikkelden biedt alle ruimte voor de bewoners, waarbij woninggrootte, kavelbreedte, verdiepingshoogte en plattegrond individueel bepaald kon worden. In samenspraak met de opdrachtgevers wedren collectieve ontwerpkaders vastgesteld. SUBoffice was eindverantwoordelijk voor het ontwerp van de gevel en de aansluiting met de straat.

Bijzonderheden

Winnaar vakjuryprijs Rotterdam Architectuurprijs 2017